MOTIP Bitumen ochrana podvozku kartuš černá 1 l

MOTIP Bitumen ochrana podvozku kartuš černá 1 l

Katalogové číslo: 201000069
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem 3 ks
225 Kč
185,95 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.