COLORLAK Synorex Extra S 2003 C 0599 bažina 3,5 l (Formex)

COLORLAK Synorex Extra S 2003 C 0599 bažina 3,5 l (Formex)

Katalogové číslo: 302000432
zelený formex 0599 / ČSN

Antikorozní základní barva na železo a lehké kovy vhodná pro interiér i exteriér. Velmi rychle schne a má vysokou antikorozní ochranu.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem 2 ks
1 179 Kč
974,38 Kč
  bez DPH

SYNOREX Extra S2003

Antikorozní základní barva na železo a lehké kovy. Vhodná pro interiér i exteriér. Lze použít pod syntetické a olejové nátěry. Ochrání i povrchy z kovu, litiny a staršího pozinku (minimálně 12-18 měsíců). Vyniká velmi rychlým schnutím a vysokou antikorozní ochranou.

Klíčové vlastnosti

 • Antikorozní základní barva na kov
 • Pod syntetické a olejové nátěry
 • Ochrání i povrchy z kovu, litiny a staršího pozinku (minimálně 12-18 měsíců)
 • Rychlé schnutí a vysoká antikorozní ochrana
 • Interiér i exteriér

Použití

 • Odstraňte všechny stopy koroze
 • Povrch obruste, očistěte a odmastěte
 • Plechovku důkladně protřepejte alespoň po dobu 2-3 minut
 • Natírejte štětcem, válečkem, nebo i lakovací pistolí
 • Aplikujte vrchní nitrocelulózové, nitrokombinační a akrylátové nátěry až po minimálně 10 dnech
 • Aplikační teplota 15 - 25 °C
 • Před samotným lakováním proveďte kontrolu odstínu

Doporučené podklady

 • Železo
 • Lehké kovy

Parametry

Barva (název) : zelený formex
Barva (kod) : 0599
Výrobce : Colorlak
Vydatnost : 10 - 13 m2/l
Balení : 3,5 l
Vzorkovnice : ČSN
Objem : 3,5 l

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.