COLORLAK Ředidlo S 6005 0,7 l

COLORLAK Ředidlo S 6005 0,7 l

Katalogové číslo: 305000016

Ředidlo S6005 určené k ředění vybraných syntetických nátěrových hmot.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem více než 5 ks
75 Kč
61,98 Kč
  bez DPH

Ředidlo S6005

Ředidlo S6005 určené k ředění vybraných syntetických nátěrových hmot. Vhodné pro produkty jako Synorex extra S2003, Zinorex S2211 apod.

Klíčové vlastnosti

  • Ředidlo S6005 určené k ředění vybraných syntetických nátěrových hmot
  • Pro produkty jako Synorex extra S2003, Zinorex S2211 apod.

Parametry

Výrobce : Colorlak
Balení : 0,7 l
Objem : 700 ml

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky uveďte specifický účinek, je-li znám uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H226 Hořlavá kapalina a páry.