ZINGA antikorozní nátěr 1kg

ZINGA antikorozní nátěr 1kg

Katalogové číslo: 304000151
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Na dotaz
750 Kč
619,83 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.