EN UNI COLOR sprej - černý pololesk 400ml

EN UNI COLOR sprej - černý pololesk 400ml

Katalogové číslo: 501000543
černá pololesk
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 1 ks
129 Kč
106,61 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.