MOTIP Odmašťovač 600 200ml

MOTIP Odmašťovač 600 200ml

Katalogové číslo: 305000074

MOTIP Ontvetter pro odmaštění kovového i plastového povrchu.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Na dotaz
99 Kč
81,82 Kč
  bez DPH

MOTIP Odmaštovac

MOTIP Ontvetter kvalitně odmastňuje kovové i plastové povrchy. Má vysoké rozpouštěcí vlastnosti a je nevodivý. Odmašťovač odstraňuje silikony, vosk, dehet a nezanechává žádné zbytky.

Klíčové vlastnosti

 • Odmašťovač
 • Odstraňuje silikony, vosk, dehet
 • Nezanechává žádné zbytky
 • Vysoká kvalita

Použití

 • Před použitím vyzkoušejte kompatibilitu povrchu
 • Aplikační teplota 5 až 30 °C
 • Před použitím protřepejte
 • Odmašťovač naneste na hadřík a očistěte ošetřované díly
 • Ošetření opakujte, dokud znečištění nezmizí

Doporučené podklady

 • Kov
 • Plast

Parametry

Výrobce : Motip
Objem : 200 ml

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.