COLORLAK Synorex Primer S 2000 C 0110 šedý 0,6 l

COLORLAK Synorex Primer S 2000 C 0110 šedý 0,6 l

Katalogové číslo: 302000421
šedý primer 0110 / ČSN

Antikorozní základní barva na kov vhodná pro interiér i exteriér s rychlým schnutím a vysokou antikorozní ochranou.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 4 ks
179 Kč
147,93 Kč
  bez DPH

SYNOREX Primer S2000

Antikorozní základní barva na kov. Vhodná pro interiér i exteriér. Lze použít pod syntetické a epoxidové nátěry. Odstín C0100 je vhodný i jako základ na dřevo a lze jej brousit. Vyniká velmi rychlým schnutím a vysokou antikorozní ochranou.

Klíčové vlastnosti

 • Antikorozní základní barva na kov
 • Pod syntetické a epoxidové nátěry
 • Odstín C0100 vhodný jako brousitelný základ na dřevo
 • Rychlé schnutí a vysoká antikorozní ochrana
 • Interiér i exteriér

Použití

 • Odstraňte všechny stopy koroze
 • Povrch obruste, očistěte a odmastěte
 • Plechovku důkladně protřepejte alespoň po dobu 2-3 minut
 • Natírejte štětcem, válečkem, nebo i lakovací pistolí
 • Aplikujte vrchní nátěr po minimálně 24 hodinách
 • Aplikační teplota 15 - 25 °C
 • Před samotným lakováním proveďte kontrolu odstínu

Doporučené podklady

 • Dřevo
 • Kov

Parametry

Barva (název) : šedý primer
Barva (kod) : 0110
Výrobce : Colorlak
Vydatnost : 13 - 14 m2/l
Balení : 0,6 l
Vzorkovnice : ČSN
Objem : 600 ml

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.