COLORLAK Ředidlo S 6001 0,7 l

COLORLAK Ředidlo S 6001 0,7 l

Katalogové číslo: 305000011

Ředidlo S6001 určené k ředění syntetických nátěrových hmot pro stříkání.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem více než 5 ks
59 Kč
48,76 Kč
  bez DPH

Ředidlo S6001

Ředidlo S6001 určené k ředění syntetických nátěrových hmot pro stříkání. Vhodné pro aplikaci lakovací pistolí.

Klíčové vlastnosti

  • Ředidlo S6001 určené k ředění syntetických nátěrových hmot pro stříkání
  • Pro aplikaci lakvací pistolí

Parametry

Výrobce : Colorlak
Balení : 0,7 l
Objem : 700 ml

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky uveďte specifický účinek, je-li znám uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.