Remmers HK lazura 3v1 kaštan (RC-555) 0,75 l

Remmers HK lazura 3v1 kaštan (RC-555) 0,75 l

Katalogové číslo: 303000464
kaštan (RC-555)

Remmers HK olejová lazura 3v1 pro kvalitní vysokou ochranu proti vlhkosti, UV záření povětrnostním vlivům.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem 3 ks
359 Kč
296,69 Kč
  bez DPH

Remmers HK lazura 3v1

Remmers HK olejová lazura 3v1 kvalitně chrání dřevo v exteriéru proti vlhkosti a UV záření. Je též vhodnou prevencí proti hnilobě, plísním, zamodrání, řasám a požerkem od vos. Lazura proniká hluboko do dřeva a zároveň je prodyšná. Broušení není nutné.

Klíčové vlastnosti

 • Olejová lazura
 • 3v1 (impregnace, mezinátěr, konečný nátěr)
 • Prodyšnost
 • Bez nutnosti broušení
 • Vhodné pro použití v interiéru
 • Ochrana před vlhkostí
 • Ochrana proti UV záření
 • Ochrana před hnilobou, plísní, zamodrání, řasám, požerkem od vos

Použití

 • Povrch zbavte nečistot, mastnot a osušte jej
 • Otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte
 • Hladké, ohoblované dřevo obruste a zbavte prachu
 • Aplikační teplota 5 - 30 °C
 • Lazuru důkladně promíchejte
 • Nanášejte lazurovacím štětcem ve směru vláken
 • Pro dosažení požadovaného výsledku aplikujte 2 vrstvy
 • Mezi jednotlivými vrstvami počkejte 12 hodin
 • Doba schnutí přibližně 12 hodin při 20°C
 • Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a také na tloušťce aplikované vrstvy

Doporučené podklady

 • Dřevo

Parametry

Výrobce : Remmers
Barva (název) : kaštan
Barva (kod) : (RC-555)
Balení : 0,75 l
Vydatnost : 10 m2/l
Objem : 750 ml

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.