Pellachrom Marine Minio Suříková základová barva 750 ml

Pellachrom Marine Minio Suříková základová barva 750 ml

Katalogové číslo: 304000108

Marie Minio je suříková antikorozní základní barva na dřevo a kov. Je ideální na povrchy, které přichází do trvalého kontaktu s vodou i mořskou.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem více než 5 ks
589 Kč
486,78 Kč
  bez DPH

Marine Minio

Marie Minio je tixotropní anitkorozní základní barva na dřevěné a kovové povrchy. Jeho výhodou je unikátní suříkové služení. Vyznačuje se rychlým schnutím a dlouhodobou antikorozní ochranou. Barva má po zaschnutí hluboký saténově matný vzhled. Je ideální pro povrchy, které jsou v trvalém kontaktu s vodou i mořskou. Je elastická a přelakovatelná většinou lakovacích systémů. Dobře se roztírá a přilne i ke starším nátěrům.

Klíčové vlastnosti

 • Tixotropní anitkorozní základní barva na kov a dřevo
 • Suříkové složení
 • Pro povrchy v trvalém kontaktu s vodou i mořskou
 • Vysoká antikorozní odolnost a rychlé schnutí
 • Hluboký saténově matný vzhled
 • <Elastická a přelakovatelná
 • Dobrá roztíratelnost a přilnavost ke starším nátěrům

Použití

 • Povrch musí být obroušený, odmaštěný a suchý
 • Barvu důkladně promíchejte
 • Nanášejte štetcem, válečkem nebo stříkáním
 • Aplikujte 1-2 vrstvy
 • Přetíratelný po 4-6 hodinách
 • Suchý na dotek po 2 hod.
 • Použité nářadí očistěte nitroředidlem C6000
 • Aplikační teplota 5 - 30 °C

Doporučené podklady

 • Ocel
 • Dřevo

Parametry

Výrobce : Pellachrom
Vydatnost : 10-13 m2/l
Objem : 750 ml

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H372 Způsobuje poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
EUH201 Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti.
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.