DUPLI-COLOR Platinum RAL 3003 rubínová 400 ml polomatný

DUPLI-COLOR Platinum RAL 3003 rubínová 400 ml polomatný

Katalogové číslo: 501000171
3003 / RAL
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Na dotaz
179 Kč
147,93 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.