DULUX EasyCare - platina 30 ml TESTR

DULUX EasyCare - platina 30 ml TESTR

Katalogové číslo: 301000143
platina 2 / Dulux

TESTR Vodou ředitelné série 45 odstínů barev pro malování stěn a stropů v interiéru, omyvatelnou a otěruvzdornou.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 5 ks
29 Kč
23,97 Kč
  bez DPH

Parametry

Barva (název) : platina
Barva (kod) : 2
Výrobce : Dulux
Vzorkovnice : Dulux

Zatím žádná otázka nepadla....

Varování

EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.