COLORLAK Silamat S 2819 C 0814 červená 0,9 l

COLORLAK Silamat S 2819 C 0814 červená 0,9 l

Katalogové číslo: 302000555
červená 0814 / ČSN

COLORLAK Silamat S 2819 akrylová matná barva pro asfaltové a betonové plochy.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Na dotaz
699 Kč
577,69 Kč
  bez DPH

COLORLAK Silamat S 2819

COLORLAK Silamat S 2819 je akrylová matná barva na asfaltové a betonové plochy jak v interiéru, tak v exteriéru. Barvu lze použít na parkoviště, cyklistické stezky, podlahy garáží, hal, hřišť, skladů apod. Přípravek má značnou odolnost vůči oděru a navíc má rychleschnoucí vlastnosti. COLORLAK Silamat S 2819 není určen pro vodorovné dopravní značení veřejných komunikací a pro průmyslové podlahy s vysokým zatížením.

Klíčové vlastnosti

 • Akrylová matná barva
 • Rychleschnoucí
 • Odolnost vůči oděru
 • Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
 • Pro velmi hladké povrchy
 • Přípravek je vhodný pro interiér i exteriér

Použití

 • Povrch zbavte nečistot, mastnot a osušte jej
 • Podklad izolujte proti průniku spodní vlhkosti
 • Barvu důkladně promíchejte
 • Nanášejte štětcem nebo válečkem
 • Barvu nanášejte křížovým nátěrem
 • Aplikační teplota 10 až 25 °C
 • Pro dosažení požadovaného výsledku aplikujte 1 až 2 vrstvy
 • Další vrstvu aplikujte nejdříve po 4 hodinách
 • Odolný proti prachu cca do hodiny
 • Zaschnutí na dotek přibližně do 3 hodin
 • Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a také na tloušťce aplikované vrstvy

Doporučené podklady

 • Beton
 • Asfalt

Parametry

Barva (název) : červená
Barva (kod) : 0814
Výrobce : Colorlak
Vydatnost : 6 - 12 m2/l
Balení : 0,9 l
Vzorkovnice : ČSN
Objem : 900 ml

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.