COLORLAK Celox C 2001 C 7550 oranžová návěstní 0,75 l

COLORLAK Celox C 2001 C 7550 oranžová návěstní 0,75 l

Katalogové číslo: 302000228
oranžový návesní 7550 / ČSN

COLORLAK Celox C 2001 pro vrchní nátěry dřevěného a kovového nábytku.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 1 ks
599 Kč
495,04 Kč
  bez DPH

COLORLAK Celox C 2001

COLORLAK Celox C 2001 barva na kovový a dřevěný nábytek je určena pro nátěry jak v interiéru, tak exteriéru. Má rychleschnoucí vlastnosti a lze ji snadno brousit a leštit. Barva není vhodná pro nátěry nábytku, který je vystaven vysoké světlostálosti.

Klíčové vlastnosti

 • Barva na kovový a dřevěný nábytek
 • Rychleschnoucí
 • Lze snadno brousit a leštit
 • Vysoká kvalita
 • Přípravek je vhodný pro interiér i exteriér
 • Nevhodné pro nábytek vyžadující světlostálost

Použití

 • Povrch zbavte nečistot, mastnot a osušte jej
 • Zakryjte části, na které nechcete přípravek nanášet
 • Barvu důkladně promíchejte
 • Aplikační teplota 20 °C
 • Nanášejteštětcem nebo stříkáním
 • Pro dosažení požadovaného výsledku aplikujte 3 až 5 vrstev
 • Zaschnutí na dotek přibližně za 15 minut
 • Proschlá cca za 1-2 hodiny
 • Leštitelná a brousitelná po 5 hodinách od posledního nátěru
 • Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a také na tloušťce aplikované vrstvy

Doporučené podklady

 • Dřevo
 • Kov

Parametry

Barva (název) : oranžový návesní
Barva (kod) : 7550
Výrobce : Colorlak
Vzorkovnice : ČSN
Objem : 750 ml

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.