Základ na plasty DYNACOAT – 1 l

Základ na plasty DYNACOAT – 1 l

Katalogové číslo: 205000012

Velmi kvalitní plnič na plasty značky Dynacoat.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem více než 5 ks
653 Kč
539,67 Kč
  bez DPH

Plnič Dynacoat na plasty

Velmi kvalitní plnič na plasty. Vyznačuje se rychlým schnutím, vysokou plnící schopností a dobrou brousitelností. Výhodou je jednoduchá aplikace v jedné vrstvě.

Klíčové vlastnosti

  • Dynacoat
  • Velmi kvalitní plnič na plasty
  • Rychlé schnutí, vysoká plnící schopnost a dobrá brousitelnost
  • Jednoduchá aplikace v 1 vrstvě

Použití

Doporučené podklady

  • Všechny plastové díly na autě
  • Nevhodný na plasty z čistého PE (Polyethylenu)

Parametry

Výrobce : Dynacoat
Balení : 1 l
Objem : 1 l

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H226 Hořlavá kapalina a páry.