Tužidlo WANDA 300 Slow 1l

Tužidlo WANDA 300 Slow 1l

Katalogové číslo: 206000054
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem více než 5 ks
743 Kč
614,05 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H226 Hořlavá kapalina a páry.