Sprej MOTIP Waxcoating voskový nástřik na spodky aut 500ml

Sprej MOTIP Waxcoating voskový nástřik na spodky aut 500ml

Katalogové číslo: 501000621
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 2 ks
189 Kč
156,2 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.