SprayMax 2K Epoxy-grundierfüller - epoxydový základ šedý 400ml

SprayMax 2K Epoxy-grundierfüller - epoxydový základ šedý 400ml

Katalogové číslo: 501000474
šedá
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Na dotaz
429 Kč
354,55 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.