SprayMax 1K Unifill S6 - Plnič tmavě šedý 500ml

SprayMax 1K Unifill S6 - Plnič tmavě šedý 500ml

Katalogové číslo: 501000468
tmavě šedá
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Na dotaz
235 Kč
194,21 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.