Ředidlo ZINGA Zingasolv 0,25l

Ředidlo ZINGA Zingasolv 0,25l

Katalogové číslo: 304000154
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem 1 ks
99 Kč
81,82 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.