Ředidlo DYNACOAT 6100 WET ON WET – 1 l

Ředidlo DYNACOAT 6100 WET ON WET – 1 l

Katalogové číslo: 207000003

Kvalitní ředidlo pro plnič Dynacoat 6100 DUO.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem více než 5 ks
539 Kč
445 Kč
  bez DPH

Dynacoat ředidlo 6100

Kvalitní ředidlo pro plnič Dynacoat 6100 DUO.

Klíčové vlastnosti

  • Dynacoat
  • Kvalitní ředidlo pro plnič Dynacoat 6100 DUO

Použití

Parametry

Výrobce : Dynacoat
Balení : 1 l
Objem : 1 l

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.