MOTIP Vosková ochrana dutin auta ve spreji 500ml

MOTIP Vosková ochrana dutin auta ve spreji 500ml

Katalogové číslo: 501000419
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem 4 ks
219 Kč
180,99 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.