MONTON Montážní pěna pistolová 750ml

MONTON Montážní pěna pistolová 750ml

Katalogové číslo: 403000203
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 5 ks
149 Kč
123 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.