LUSONOL S1023 - C0026 dub 2,5 l

LUSONOL S1023 - C0026 dub 2,5 l

Katalogové číslo: 303000048
dub C0026

Syntetická penetrační lazura značky Lusonol patří mezi profesionální přípravky na ošetření dřeva.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem více než 5 ks
519 Kč
428,93 Kč
  bez DPH

LUSONOL lazura

Syntetická penetrační lazura značky Lusonol patří mezi profesionální přípravky na ošetření dřeva. Je vhodná k použití v interiéru i exteriéru, kde zajistí odolnost vůči povětrnostním podmínkám a UV záření. Obsahuje minimálně 30 % přírodního oleje. Lazura se vsakuje do hloubky dřeva, je matná, paropropustná, nepraská a neloupe se. Díky svému jedinečnému složení vám postačí pouze 2 vrstvy nátěru. Odstín C0000 se používá pouze jako napouštědlo pod syntetické nátěrové hmoty.

Klíčové vlastnosti

 • Syntetická penetrační lazura
 • Profesionální přípravek na ošetření dřeva
 • Odolnost vůči povětrnostním podmínkám a UV záření
 • Obsah minimálně 30 % přírodního oleje
 • Matná, paropropustná, nepraská a neloupe se
 • Stačí pouze 2 vrstvy nátěru
 • Odstín C0000 se používá pouze jako napouštědlo pod syntetické nátěrové hmoty
 • Pro interiér i exteriér

Použití

 • Povrch obruste, očistěte a odmastěte
 • V případě použití v exteriéru nejdříve dřevo napusťte fungicidním napouštědlem S1031 FUNGISTOP
 • Barvu důkladně promíchejte
 • Nanášejteštetcem nebo válečkem
 • Nevsáklý přebytek lazury po 10-20 min. setřete suchým štětcem nebo hadrem
 • Barva je zcela vytvrzená po 5 hod.
 • Aplikační teplota 15 - 25 °C
 • Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu

Doporučené podklady

 • Dřevo

Parametry

Barva (název) : dub
Barva (kod) : C0026
Výrobce : Colorlak
Vydatnost : 20 m2/litr
Balení : 2,5 l
Objem : 2,5 l
Počet příspěvků 1
customer
Radek Krejčí 25.07.2022 16:25
Dobrý den mohu se zeptat kolik z dvou a půl kg udělám m.2 nátěrů
Bc. Miroslav Válek 26.07.2022 09:15
Dobrý den, výrobce udává 20m2/litr. Musíte to brát jako hrubý odhad, který je velmi ovlivněn savostí podkladu. Dále velmi záleží na hrubosti povrchu, čím je povrch obroušen jemnějším brusivem tím je spotřeba menší. Tyto dva parametry mohou spotřebu ovlivnit klidně o 30% na obě strany. Dle výrobce tedy 2,5 litru = 50m2 v jedné vrstvě

Výstraha

Varování

H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H226 Hořlavá kapalina a páry.