LUSONOL S1023 - C0000 bezbarvý 0,9 l

LUSONOL S1023 - C0000 bezbarvý 0,9 l

Katalogové číslo: 303000029
bezbarvý C0000

Syntetická penetrační lazura značky Lusonol patří mezi profesionální přípravky na ošetření dřeva.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem více než 5 ks
299 Kč
229 Kč
189,26 Kč
  bez DPH

LUSONOL lazura

Syntetická penetrační lazura značky Lusonol patří mezi profesionální přípravky na ošetření dřeva. Je vhodná k použití v interiéru i exteriéru (bezbarvý odstín jen pro interiér), kde zajistí odolnost vůči povětrnostním podmínkám a UV záření. Obsahuje minimálně 30 % přírodního oleje. Lazura se vsakuje do hloubky dřeva, je matná, paropropustná, nepraská a neloupe se. Díky svému jedinečnému složení vám postačí pouze 2 vrstvy nátěru. Odstín C0000 se používá pouze jako napouštědlo pod syntetické nátěrové hmoty.

Klíčové vlastnosti

 • Syntetická penetrační lazura
 • Profesionální přípravek na ošetření dřeva
 • Odolnost vůči povětrnostním podmínkám a UV záření
 • Obsah minimálně 30 % přírodního oleje
 • Matná, paropropustná, nepraská a neloupe se
 • Stačí pouze 2 vrstvy nátěru
 • Odstín C0000 se používá pouze jako napouštědlo pod syntetické nátěrové hmoty
 • Pro interiér i exteriér

Použití

 • Povrch obruste, očistěte a odmastěte
 • V případě použití v exteriéru nejdříve dřevo napusťte fungicidním napouštědlem S1031 FUNGISTOP
 • Barvu důkladně promíchejte
 • Nanášejteštetcem nebo válečkem
 • Nevsáklý přebytek lazury po 10-20 min. setřete suchým štětcem nebo hadrem
 • Barva je zcela vytvrzená po 5 hod.
 • Aplikační teplota 15 - 25 °C
 • Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu

Doporučené podklady

 • Dřevo

Parametry

Barva (název) : bezbarvý
Barva (kod) : C0000
Výrobce : Colorlak
Vydatnost : 20 m2/litr
Balení : 900 ml
Objem : 900 ml

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H226 Hořlavá kapalina a páry.