Lignofix I-Profi - bezbarvý 1kg

Lignofix I-Profi - bezbarvý 1kg

Katalogové číslo: 303000302
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem 3 ks
439 Kč
362,81 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.