Lignofix E-Profi - bezbarvý 1kg

Lignofix E-Profi - bezbarvý 1kg

Katalogové číslo: 303000296
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem více než 5 ks
275 Kč
227,27 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.