Hostagrund 2v1 na železo s2160 - 0199 Černý 0,6 l

Hostagrund 2v1 na železo s2160 - 0199 Černý 0,6 l

Katalogové číslo: 302000367
černý 0199 / ČSN

Samozákladující antikorozní jednovrstvá barva na železo a ocel.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 4 ks
299 Kč
247,11 Kč
  bez DPH

Hostagrund S2160

Samozákladující antikorozní jednovrstvá barva na železo a ocel. Vhodná do interiéru i exteriéru. Výhodou je její tixotropnost neboli nestékavost i v silných vrstvách. Má antikorozní účinky a tak ji lze použít i jako základní barvu. Po penetraci je vhodná i pro nátěr nekovových materiálů.

Klíčové vlastnosti

 • Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov
 • Samozákladující antikorozní jednovrstvá barva
 • Na ocel a železo
 • Nestéká i při palikaci vysoké vrstvy barvy
 • Interiér i exteriér
 • Antikorozní účinky

Použití

 • Povrch obruste, očistěte a odmastěte
 • Barvu důkladně promíchejte
 • Nanášejteštetcem, válečkem nebo stříkací pistolí
 • Aplikační teplota 15 - 25 °C
 • Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu

Doporučené podklady

 • Ocel
 • Železo
 • Zoxidovaný pozink

Parametry

Barva (název) : černý
Barva (kod) : 0199
Výrobce : Barvy Laky
Vydatnost : 4,5 m2/l
Balení : 0,6 l
Vzorkovnice : ČSN
Objem : 600 ml
Počet příspěvků

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.