EN 4800 Washprimer Reaktivní základ 1l

EN 4800 Washprimer Reaktivní základ 1l

Katalogové číslo: 203000108
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem více než 5 ks
485 Kč
400,83 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.