EN 3400 PE tmel Soft - žlutý 1kg

EN 3400 PE tmel Soft - žlutý 1kg

Katalogové číslo: 202000053
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Na dotaz
165 Kč
136,36 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H372 Způsobuje poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.