EN 2100 Rapid Sealant kartuš 300ml

EN 2100 Rapid Sealant kartuš 300ml

Katalogové číslo: 201000036
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Na dotaz
145 Kč
119,83 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.