EN 2100 Rapid Sealant 1kg

EN 2100 Rapid Sealant 1kg

Katalogové číslo: 201000037
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem více než 5 ks
245 Kč
202,48 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.