EN 1200 Underbody ochrana podvozku - černá 1kg

EN 1200 Underbody ochrana podvozku - černá 1kg

Katalogové číslo: 201000031
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 5 ks
149 Kč
123,14 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.