DUPLI-COLOR Rust stop 4v1 - Černá satin mat 400ml

DUPLI-COLOR Rust stop 4v1 - Černá satin mat 400ml

Katalogové číslo: 501000330
černá saténová matná RAL
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Na dotaz
179 Kč
147,93 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.