DUPLI-COLOR Platinum petrolejově modrá 400 ml polomatný

DUPLI-COLOR Platinum petrolejově modrá 400 ml polomatný

Katalogové číslo: 501000203
petrol
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Na dotaz
209 Kč
173 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.