Drutep Zlatá barva 100g

Drutep Zlatá barva 100g

Katalogové číslo: 304000159
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 4 ks
69 Kč
57,02 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.