Detecha Izoban barva na beton - šedá 5kg

Detecha Izoban barva na beton - šedá 5kg

Katalogové číslo: 302000628
šedá

Syntetická barva vhodná na beton s hedvábným leskem.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem 5 ks
1 029 Kč
989 Kč
817,36 Kč
  bez DPH

Detecha Izoban šedý 5 kg

Izoban je syntetický, hedvábně lesklý nátěr určený na betonové povrchy. Barva je 100% odolná proti vodě, olejům, roztokům solí, slabým zásadám i kyselinám a krátkodobě i proti motorové naftě. Tepelná odolnost je do +50°C. Možné je použití v interiéru i exteriéru. Vhodný na nátěr betonových podlah např. garáže, sklepy, dílny, balkóny, nebytové prostory, bazény a vodní jímky. Pochozí po 8 hodinách, napouštění bazénu možné za 7 dní, plně vyzrálý je nátěr po 14-21 dnech. Teoretická vydatnost: 6-8 m2/kg. Kompatibilní ředidlo S 6005.

Klíčové vlastnosti

 • Syntetická hedvábně lesklá barva
 • Odolná proti vodě olejům apod.
 • Odolnost vůči oděru
 • Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
 • Pro betonové povrchy (garáže, bazény apod.)
 • Přípravek je vhodný pro interiér i exteriér

Použití

 • Barvu důkladně promíchtejte
 • Nanášejte štětcem nebo válečkem
 • Dříve neošetřený povrch napenetrujte ředěným nátěrem (1díl Izobanu, 1 díl S 6005)
 • Nepracujte na přímém slunci
 • <
 • Aplikační teplota 10 až 25 °C
 • Pro dosažení požadovaného výsledku aplikujte 2 vrstvy
 • Pochozí po 8 hodinách
 • Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a také na tloušťce aplikované vrstvy

Doporučené podklady

 • Beton

Parametry

Barva (název) : šedá
Výrobce : Detecha
Vydatnost : 6 - 8m2/kg
Balení : 5 kg
Váha : 5 kg
Počet příspěvků 1
customer
Ivana cyprichová 07.06.2024 10:01
je ta barva na beton vhodná na chodník,neleskne se hodně
Antonín Holan 17.06.2024 20:16
Dobrý den, nátěr je polomatný, vhodný na použití v dílnách, garážích, jako nátěr na bazény, vodní jímky apod. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. Příjemný den. Cyan

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.