Detecha Izoban barva na beton - modrá 2kg

Detecha Izoban barva na beton - modrá 2kg

Katalogové číslo: 302000623
modrá

Syntetická barva vhodná na beton s hedvábným leskem.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem více než 5 ks
479 Kč
449 Kč
371,07 Kč
  bez DPH

Detecha Izoban modrý 2 kg

Izoban je syntetický, hedvábně lesklý nátěr určený na betonové povrchy. Barva je 100% odolná proti vodě, olejům, roztokům solí, slabým zásadám i kyselinám a krátkodobě i proti motorové naftě. Tepelná odolnost je do +50°C. Možné je použití v interiéru i exteriéru. Vhodný na nátěr betonových podlah např. garáže, sklepy, dílny, balkóny, nebytové prostory, bazény a vodní jímky. Pochozí po 8 hodinách, napouštění bazénu možné za 7 dní, plně vyzrálý je nátěr po 14-21 dnech. Teoretická vydatnost: 6-8 m2/kg. Kompatibilní ředidlo S 6005.

Klíčové vlastnosti

 • Syntetická hedvábně lesklá barva
 • Odolná proti vodě olejům apod.
 • Odolnost vůči oděru
 • Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
 • Pro betonové povrchy (garáže, bazény apod.)
 • Přípravek je vhodný pro interiér i exteriér

Použití

 • Barvu důkladně promíchtejte
 • Nanášejte štětcem nebo válečkem
 • Dříve neošetřený povrch napenetrujte ředěným nátěrem (1díl Izobanu, 1 díl S 6005)
 • Nepracujte na přímém slunci
 • <
 • Aplikační teplota 10 až 25 °C
 • Pro dosažení požadovaného výsledku aplikujte 2 vrstvy
 • Pochozí po 8 hodinách
 • Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a také na tloušťce aplikované vrstvy

Doporučené podklady

 • Beton

Parametry

Barva (název) : modrá
Výrobce : Detecha
Vydatnost : 6 - 8m2/kg
Balení : 2 kg
Váha : 2 kg

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.