COLORLAK Univerzal SU 2013 C2320 hnědá kávová 0,35 l

COLORLAK Univerzal SU 2013 C2320 hnědá kávová 0,35 l

Katalogové číslo: 302000456

Vrchní barva na univerzální použití. Vhodná na dřevo, minerální podklady a kovy vystavené povětrnostním podmínkám.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem 2 ks
129 Kč
106,61 Kč
  bez DPH

Univerzal SU 2013

Vrchní barva na univerzální použití. Vhodná na dřevo, minerální podklady a kovy vystavené povětrnostním podmínkám. Při aplikaci na kov doporučujeme nejdříve aplikovat základ řady SYNOREX. Barva je připravená k použití bez nutnosti ředění.

Klíčové vlastnosti

 • Vrchní barva na univerzální použití
 • Pro povrchy vystavené povětrnostním podmínkám
 • Bez nutnosti ředění
 • Na vyčištění nářadí: ředidlo S6006

Použití

 • Odstraňte všechny stopy koroze
 • Povrch obruste, očistěte a odmastěte
 • V přípradě potřeby aplikujte základ řady SYNOREX
 • Plechovku důkladně protřepejte alespoň po dobu 2-3 minut
 • Aplikační teplota 15 - 25 °C
 • Před samotným lakováním proveďte kontrolu odstínu

Doporučené podklady

 • Dřevo
 • Kov
 • Minerální podklady

Parametry

Výrobce : Colorlak
Vydatnost : 13 - 15 m2/l
Balení : 0,35 l
Objem : 350 ml

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 Hořlavá kapalina a páry.