COLORLAK Ředidlo S6005 9l

COLORLAK Ředidlo S6005 9l

Katalogové číslo: 305000019

Ředidlo S6005 určené k ředění vybraných syntetických nátěrových hmot.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem více než 5 ks
749 Kč
619,01 Kč
  bez DPH

Ředidlo S6005

Ředidlo S6005 určené k ředění vybraných syntetických nátěrových hmot. Vhodné pro produkty jako Synorex extra S2003, Zinorex S2211 apod.

Klíčové vlastnosti

  • Ředidlo S6005 určené k ředění vybraných syntetických nátěrových hmot
  • Pro produkty jako Synorex extra S2003, Zinorex S2211 apod.

Parametry

Výrobce : Colorlak
Balení : 9 l
Objem : 9 l

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H226 Hořlavá kapalina a páry.