COLORLAK Radiator S 2117 C1000 bílá 0,6 l

COLORLAK Radiator S 2117 C1000 bílá 0,6 l

Katalogové číslo: 302000529
bílá 1000 / ČSN
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem více než 5 ks
249 Kč
206 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 Hořlavá kapalina a páry.