COLORLAK Profi Okno C1000 bílá pololesklá 0,6 l

COLORLAK Profi Okno C1000 bílá pololesklá 0,6 l

Katalogové číslo: 302000642
bílá 1000 / ČSN
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 5 ks
399 Kč
329,75 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 Hořlavá kapalina a páry.