COLORLAK Fungistop S 1031 2,5 l

COLORLAK Fungistop S 1031 2,5 l

Katalogové číslo: 304000053
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409

Varianty - Balení

Skladem 4 ks
589 Kč
486,78 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Mohou vznikat alergické reakce.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.