COLORLAK 1K Polyuretan U2210 RAL 9010 0,6 l

COLORLAK 1K Polyuretan U2210 RAL 9010 0,6 l

Katalogové číslo: 302000698
RAL 9010 / RAL

Colorlak 1K Polyuretan U2210 RAL barva pro jednovrstvé nátěry kovových a dřevěných povrchů.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 4 ks
389 Kč
321,49 Kč
  bez DPH

Colorlak 1K Polyuretan U2210 RAL

Colorlak 1K Polyuretan U2210 RAL je barva určena pro jednovrstvé nátěry kovových a dřevěných povrchů. Nátěr má značnou odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Barvu lze nanášet na povrchy v interiéru i exteriéru.

Klíčové vlastnosti

 • Barva na kovový a dřevěný povrch
 • Rychleschnoucí
 • Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
 • Vysoká kvalita
 • Přípravek je vhodný pro interiér i exteriér
 • Není třeba tužit

Použití

 • Odstraňte starý nátěr
 • Povrch zbavte nečistot, mastnot a osušte jej
 • Kovový povrch zbavte rzi a zbruste
 • Zakryjte části, na které nechcete přípravek nanášet
 • Odstraňte škraloup a barvu důkladně promíchejte
 • Aplikační teplota 15-25 °C
 • Nanášejteštětcem, válečkem nebo stříkáním
 • Pro dosažení požadovaného výsledku aplikujte 2 až 3 tenké vrstvy
 • Mezi vrstvami počkejte 1-3 hodiny
 • Zaschnutí na dotek přibližně za 3 hodiny
 • Proschlá cca za 12 hodin
 • Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a také na tloušťce aplikované vrstvy

Doporučené podklady

 • Dřevo
 • Kov
 • Minerální podklady

Parametry

Barva (kod) : RAL 9010
Výrobce : Colorlak
Vydatnost : 10 - 12 m2/l
Vzorkovnice : RAL
Objem : 600 ml

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 Hořlavá kapalina a páry.