Brunox Epoxy konvertor rzi sprej - 400ml

Brunox Epoxy konvertor rzi sprej - 400ml

Katalogové číslo: 203000078

Prostředek pro opravu zrezivělých míst a zároveň epoxdová základová vrstva.

Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem více než 5 ks
439 Kč
362,81 Kč
  bez DPH

Brunox Epoxy

Prostředek na opravu zrezivělých míst. Lze použít jako sanační prostředek nebo epoxidový podklad pro průmyslovou výrobu konstrukcí, vozidel, strojů apod. Brunox Epoxy je patentovaný systém sanace rzi na základě epoxidových pryskyřic. Čirá, koňakově zabarvená tekutina tvoří s neutralizovanou vrstvou rzi kovově organický železitý komplex. Tato velmi kompaktní a odolná černá ochranná vrstva poskytuje dlouhodobou ochranu před korozí a je díky obsahu epoxidových pryskyřic současně ideální podkladovou vrstvou. Hodí se na opravu strojů, zařízení a vozidel.

Klíčové vlastnosti

 • Prostředek pro opravu zrezivělých míst a zároveň podkladová vrstva
 • Neobsahuje těžké kovy a anorganické kyseliny
 • Snáší se s krycími laky a tmely z obchodní sítě
 • Průhledná, jantarová tekutina
 • Ředitelný acetonem
 • Zaschnutí do 1 hodiny při 20 °C

Použití

 • Odstraňte odlupující rez, mastnoty, nečistoty a také podrezlá místa drátěným kartáčem nebo brusným kotoučem
 • Na zbylou rez naneste Brunox epoxy ve 2-3 vrstvách štětcem, válečkem, stříkací pistolí nebo sprejovou nádobou (bez freonů)
 • Mezi vrstvami nechte zaschnout 12 hodin
 • Nechte vytvrdnout 12 hodin a poté naneste barvu nebo tmel

Doporučené podklady

 • Rez

Parametry

Výrobce : Brunox
Vydatnost : 15 m2/l
Balení : 400 ml
Objem : 400 ml
Počet příspěvků

Výstraha

Varování

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H331 Toxický při vdechování.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.