Brunox Epoxy konvertor rzi - 250ml

Brunox Epoxy konvertor rzi - 250ml

Katalogové číslo: 203000075
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem více než 5 ks
339 Kč
280 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H331 Toxický při vdechování.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.