BODY P981 Epoxy primer epoxidový základ ve spreji 400ml

BODY P981 Epoxy primer epoxidový základ ve spreji 400ml

Katalogové číslo: 501000514
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 5 ks
215 Kč
177,69 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.