BODY P360 Základový plnič 2K - zelený 400ml

BODY P360 Základový plnič 2K - zelený 400ml

Katalogové číslo: 501000512
zelená
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 4 ks
185 Kč
152,89 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.