Bezbarvý lak WANDA 820 5l fast

Bezbarvý lak WANDA 820 5l fast

Katalogové číslo: 204000075
Zeptejte se nás
-

Nevíte si rady? S výběrem Vám poradí Roman Říha

602 815 409
Skladem 1 ks
2853 Kč
2358 Kč
  bez DPH

Zatím žádná otázka nepadla....

Výstraha

Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.